WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA NIEWIDOMEGO


Terapią obejmujemy dzieci w wieku od 0-6 roku życia niewidome i słabo widzące, również ze złożoną niepełnosprawnością.
Dzieci od 0-3 roku życia objęte są zajęciami w domu rodzinnym lub w placówce (na życzenie rodziców).
Dzieci od 3- 6 roku życia uczestniczą w zajęciach w placówce.
Wielospecjalistyczną diagnozę i terapię przeprowadza zespół, w skład którego wchodzą:

  • psycholog,
  • fizjoterapeuta,
  • oligofrenopedagog,
  • tyflopedagog,
  • instruktor orientacji w przestrzeni,
  • logopeda,
  • terapeuta widzenia.

W oparciu o diagnozę, obserwację oraz wywiad z rodzicami określany jest etap rozwoju dziecka. Zespół przygotowuje indywidualny program terapeutyczny, który jest realizowany w trakcie spotkań w placówce lub w domu rodzinnym dziecka. Rodzice są instruowani w zakresie działań terapeutycznych.
Placówka zapewnia zakwaterowanie dla rodziców z dalszych odległości